Search-blog

Blog

Welcome to our blog! We have a passion for mathematics and education. On this page, we share free video lessons from our mathematics courses, our “Maths Fast Facts” videos and write about topics that we find interesting. We hope you enjoy our posts!

Eksponentwette
Wiskunde Gr. 7, 8 & 9

Eksponentwette vir reële getalle

Dit is belangrik om te weet hoe om bewerkings met eksponente te doen en jy kan dit slegs doen as jy die eksponentwette vir reële getalle ken. Hierdie wiskunde les vir Graad 7, 8 en 9 gaan jou help om op die uitkyk te wees vir grondtalle wat dieselfde is en of daardie grondtalle met

Read More »
Multiples-and-Rules-of-Divisibility
Maths Grd. 7, 8 & 9

Multiples and Rules of divisibility

This mathematics lesson for Grades 7, 8 and 9 will help you to understand what multiples are and how to determine the Lowest Common Multiple (LCM). The rules of divisibility will also be explained in this video lesson. You will learn how to determine whether a number is a multiple of 2, 3, 4, 5,

Read More »
VEELVOUDE-&-DEELBAARHEIDSREËLS
Wiskunde Gr. 7, 8 & 9

Veelvoude & Deelbaarheidsreëls

Hierdie wiskunde les Veelvoude & Deelbaarheidsreëls vir Graad 7, 8 en 9 verduidelik wat veelvoude is en hoe om die Kleinste Gemeenskaplike Veelvoud (KGV) te bereken en hoe deelbaarheidsreëls daaruit spruit. Die deelbaarheidsreëls help jou om te bepaal of ‘n getal ‘n veelvoud is van 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, of 10. Indien

Read More »
COMPARING-AND-CONVERTING-OF-FRACTIONS
Maths Grd. 7, 8 & 9

Comparing and converting of fractions

This mathematics lesson for grades 7, 8 and 9 will help you to understand the basics of fractions and what the numerator and denominator entail. You will also feel more comfortable in comparing fractions with one another in deciding which is bigger. As there are three types of fractions, you will know what the characteristics

Read More »
VERGELYKING-EN-OMSKAKELING-VAN-BREUKE
Wiskunde Gr. 7, 8 & 9

Vergelyking en omskakeling van breuke

Hierdie wiskunde les vir Graad 7, 8 en 9 gee jou agtergrond van die basiese kennis en begrip van breuke en wat die teller en noemer elk beteken. Jy sal ook gemaklik voel om breuke met mekaar te vergelyk om sodoende te bepaal wie het die grootste deel. Die video wys ook vir jou die

Read More »
Exponents
Maths Grd. 7, 8 & 9

Introduction to exponents and powers

What is exponents and what does it mean? How do we write exponents? This mathematics lesson for Grades 7, 8 and 9 will help you if you struggle with these questions. If you answered yes to any of these questions, then you should definitely watch this video! Not only will you have a better picture

Read More »