Comparing and converting of fractions

Comparing and converting of fractions

This mathematics lesson for grades 7, 8 and 9 will help you to understand the basics of fractions and what the numerator and denominator entail. You will also feel more comfortable in comparing fractions with one another in deciding which is bigger. As there are three types of fractions, you will know what the characteristics …

Read more

Vergelyking en omskakeling van breuke

Vergelyking en omskakeling van breuke

Hierdie wiskunde les vir Graad 7, 8 en 9 gee jou agtergrond van die basiese kennis en begrip van breuke en wat die teller en noemer elk beteken. Jy sal ook gemaklik voel om breuke met mekaar te vergelyk om sodoende te bepaal wie het die grootste deel. Die video wys ook vir jou die …

Read more

Exponents

Introduction to exponents and powers

What is exponents and what does it mean? How do we write exponents? This mathematics lesson for Grades 7, 8 and 9 will help you if you struggle with these questions. If you answered yes to any of these questions, then you should definitely watch this video! Not only will you have a better picture …

Read more

Eksponente

Eksponente

Wat is eksponente en wat beteken dit? Hoe skryf ek dit? Hierdie wiskunde les vir Graad 7, 8 en 9 gaan vir jou help as dit moeilik was om die vrae te beantwoord. As jy ja geantwoord het op enige van die voorafgaande vrae, dan moet jy beslis na hierdie video kyk! Jy gaan nie …

Read more