Comparing and converting of fractions

Comparing and converting of fractions

This mathematics lesson for grades 7, 8 and 9 will help you to understand the basics of fractions and what the numerator and denominator entail. You will also feel more comfortable in comparing fractions with one another in deciding which is bigger. As there are three types of fractions, you will know what the characteristics …

Read more

Eksponente

Eksponente

Wat is eksponente en wat beteken dit? Hoe skryf ek dit? Hierdie wiskunde les vir Graad 7, 8 en 9 gaan vir jou help as dit moeilik was om die vrae te beantwoord. As jy ja geantwoord het op enige van die voorafgaande vrae, dan moet jy beslis na hierdie video kyk! Jy gaan nie …

Read more