Questionnaire-courses

Courses

The course directory. Access your courses. Buy and enrol in new courses from here.
Only $19 (Once-off)
Numbers,-Operations-and-Relationships-for-Gr.7-9-Course

Numbers, Operations & Relationships

This 40 video course covers operations within the number system, fractions, exponents and financial mathematics for Grades 7, 8 & 9. Presented in such a way that everyone who follows the program will better understand mathematics.

Slegs $19 (Eenmalig)
Getalle,-Bewerkings-en-Verwantskappe-vir-Gr.7-9-Kursus

Getalle, Bewerkings & Verwantskappe

Hierdie kursus bestaan uit 40 raakvat videos en handel oor bewerkings binne die getallestelsel, breuke, eksponente en finansiƫle wiskunde vir Graad 7, 8 en 9. Aangebied op so 'n manier, dat elkeen wat die program volg wiskunde beter sal verstaan.