Courses / Kursusse

The course directory. Access your courses. Buy and enrol in new courses from here. / Die kursusgids. Kry toegang tot jou kursusse. Koop en skryf in vir nuwe kursusse van hier af.

Gratis!

Gratis Kursus: Graad 7 – 9

Skryf nou in vir hierdie gratis kursus! Hier kan jy elkeen van ons gratis lesse sien – asook lesse wat net hier op ons eie platform beskikbaar is. Jy sal sien en ervaar hoe ons platform werk.

Free!

Free Course: Grades 7 – 9

Enroll now for this free course! Here you can see each of our free lessons and lessons that are only available here on our own platform. You will see and experience how our platform works.

$16 (PayPal, Kaarte) of R250 (EFT)

Getalle, Bewerkings & Verwantskappe (Gr. 7-9)

Hierdie kursus bestaan uit 40 raakvat videos en handel oor bewerkings binne die getallestelsel, breuke, eksponente en finansiële wiskunde vir Graad 7, 8 en 9. Aangebied op so ‘n manier, dat elkeen wat die program volg wiskunde beter sal verstaan.

$16 (PayPal, Cards) or R250 (EFT)

Numbers, Operations & Relationships (Grd. 7-9)

This 40 video course covers operations within the number system, fractions, exponents and financial mathematics for Grades 7, 8 & 9. Presented in such a way that everyone who follows the program will better understand mathematics.

Scroll to Top