Free Resources | Gratis Hulpbronne

What are Percentages

What are Percentages

To understand what percentages are, think of it in terms of “per cent”. The “per” means “out of” and the “cent” refers to one hundred. So, “percentage” means out of a hundred. Percentages can be written as common fractions. For…

Wat is Persentasies

Wat is Persentasies

Om persentasies te verstaan moet jy dink aan “per sent”. Die “per” beteken “uit” en die “sent” verwys na eenhonderd. So, “persentasie” beteken uit ‘n honderd uit. Persentasies kan geskryf word as gewone breuke. Die voorbeeld 35%, kan ons skryf…

What is a Fraction?

What is a Fraction?

As many young children, and even adults, find fractions difficult, watching this video will enhance the basic understanding of fractions. Using a chocolate bar to explain the difference between one fourth (quarter) and one halve in a practical manner, this…

Wat is Breuke?

Wat is Breuke?

Aangesien menige jong kinders en selfs volwassenes sukkel om breuke te verstaan, spreek hierdie video die basiese begrip van breuke aan. Op ‘n praktiese manier met behulp van ‘n sjokolade word daar verduidelik wat die verskil tussen een vierde (kwart)…