Produk van Priemfaktore

Hoe moet jy te werk gaan om natuurlike getalle as ‘n produk van priemfaktore te skryf? Hierdie video verduidelik vir jou presies om dit te doen deur die gebruik van twee metodes. Die eerste metode staan bekend as die boomdiagram en word meerendeels in die laerskool gebruik. Die tweede metode is die leertjiemetode en word meerendeels in die hoërskool gebruik.

Metode 1: As jy die getal 12 het, kan jy dit skryf in terme van die faktorpaar 3 maal 4. Aangesien 3 ‘n priemgetal is, stop jy by daardie tak van die boom. Die getal 4 is nie ‘n priemgetal nie en kan derhalwe geskryf word as ‘n faktorpaar. 2 maal 2 is 4, en aangesien 2 ‘n priemgetal is, stop die tak van die boom dan daar. Dus, 12 kan geskryf word as 3 x 2 x 2 oftewel 2 x 2 x 3. Jy kan dit ook skryf as 2 kwadraat maal 3.

Metode 2: Wanner die leertjiemetode gevolg word, moet jy altyd kyk of die priemgetalle indeel in toenemende orde. Dus, begin by die kleinste priemgetal 2. Kan 2 in 12 indeel? Ja, 2 gaan in 12 in ses keer. Hou nou aan met die 2. Kan 6 gedeel word met 2? Ja, 6 gedeel deur 2 is 3. Kan 2 in 3 ingaan? Nee. Gaan nou na die volgende priemgetal, naamlik 3. Kan 3 in 3 indeel? Ja, en aangesien 3 ook ‘n priemgetal is, stop die leertjie daar. Dus, 12 geskryf as ‘n produk van priemfaktore is 2 x 2 x 3.

Please share this post...

Newsletter Updates

Subscribe to our newsletter for the newest math education videos and articles—no spam, just great content!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *