Tag Getalle

Getallestelsel

Die Getallestelsel

Die reële getalstelsel bestaan uit rasionale en irrasionale getalle, en word in hierdie video verduidelik. Rasionale getalle bestaan uit verskeie getalreekse. Eerstens kry ons natuurlike getalle. Natuurlike getalle begin by 1 en ons kan dit skryf as N = {1;…