Vermenigvuldiging en Deling van Gewone Breuke

Wanneer ons breuke met mekaar vermenigvuldig of deel, verander ons NIE die noemers na ‘n gemeenskaplike noemer soos wanneer ons breuke optel of aftrek nie. Vermenigvuldiging en deling van breuke is baie makliker om te doen.

Wanneer ons breuke met mekaar maal, kan ons van twee metodes gebruik maak. Die eerste metode is om die tellers met mekaar te vermenigvuldig en dan die noemers met mekaar te vermenigvuldig (“bo met bo en onder met onder”). Daarna moet die breuk vereenvoudig word deur die teller en die noemer met die grootste gemene faktor (GGF) te deel. In die tweede metode gebruik ons die GGF vroeër. Jy kan dadelik kyk watter waardes kan “uitkanselleer”. Onthou net om aan die einde nogsteeds al die tellers met mekaar en al die noemers met mekaar te vermenigvuldig vir die finale antwoord.

In die geval waar ons breuke met mekaar deel, kan ons gebruik maak van die “trick” deur die maalteken te verander na ‘n deelteken en dan “flip the fraction that follows”. Wat ons inderwaarheid doen, is om met die resiprook, die omgekeerde te maal. Daarna hanteer jy die som soos ‘n gewone maalsom wat jy op enige van die twee bogenoemde metodes kan doen.

Please share this post...

Newsletter Updates

Subscribe to our newsletter for the newest math education videos and articles—no spam, just great content!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *