Volgorde van Bewerkings en Eienskappe van Telgetalle

Is 2 + 3 x 4 gelyk aan 20 of is dit gelyk aan 14? Hoekom is daar verskillende antwoorde? Om te verhoed dat somme verskillende antwoorde het, moet dit in ‘n spesifieke volgorde gedoen word. Ons noem dit die voorkeur van bewerkings.

As jy na die video kyk, sal jy leer wat eerste gedoen moet word. Heel eerste moet jy dit binne-in die hakies uitwerk. Daarna kyk jy vir eksponente en wortels en jy kan ook die woord “van” verander na “maal”. Deel en maal moet dan volgende gedoen word. Aangesien die D voor die M in BODMAS is, beteken dit dat deel belangriker is as maal? Nee! Deel en maal is ewe belangrik en word van links na regs in ‘n som gedoen.

Dieselfde geld vir optel (die A in BODMAS) en aftrek (die S in BODMAS). Optel en aftrek is ewe belangrik en word van links na regs in ‘n som gedoen. Wanneer ons somme uitwerk, kan ons ook gebruik maak van die eienskappe van telgetalle. Die assosiatiewe eienskap vir optelling geld ook vir vermenigvuldiging soos gesien in die volgende voorbeeld: 15 + 24 – 4 = 15 + 24 + (-4) = 35.

Die kommutatiewe eienskap vir vermenigvuldiging en optelling geld ook vir heelgetalle, dus 3 x (-2) = (-2) x 3 = -6 en 3 + (-2) = (-2) + 3 = 1. Die derde eienskap is die distributiewe eienskap. Voorbeelde van die distributiewe eienskap van vermenigvuldiging teenoor optelling en aftrekking is: 2(3 + 4) = (2 x 3) + (2 x 4) en 5(8 – 3) = (5 x 8) – (5 x 3).

Please share this post...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *