Ons gebruik wetenskaplike notasie wanneer ons baie groot of baie klein getalle skryf. Wetenskaplike notasie is wanneer ons een syfer skryf gevolg deur die desimale simbool (in Suid-Afrika gebruik ons ‘n komma) en dan die oorblywende deel. Maar, aangesien ons eintlik die desimale simbool van die oorspronklike getal ‘skuif’ moet ons die getal met ‘n grondtal 10 en sy nodige eksponent maal.

Wanneer ons 6820 in wetenskaplike notasie moet skryf, moet ons 6,82 maal met grondtal 10 en sy nodige eksponent as eindproduk hê. Hoe gaan ons dit doen? Om 6820 te verander na 6,82 deel ons eintlik met 1000. Maar, ons kan nie die waarde van die oorspronklike getal verander nie, so daarom maal ons dadelik weer met 1000. Onthou, maal en deel is mekaar se omgekeerde bewerkings. Dus, as ek met 1000 deel en dadelik daarna met 1000 maal, verander ek nie die waarde van die oorspronklike getal nie.

In die voorbeeld gaan ek dan nou 6,82 x 1000 hê. Maar, soos ons vroeër genoem het, vir wetenskaplike notasie moet die 1000 as grondtal 10 met sy nodige eksponent geskryf word. Die antwoord gaan dus 6,82 x 103 (10 tot die mag 3) wees.

In hierdie video word daar nog twee ander moeiliker en interessante voorbeelde ook bespreek. Aangesien wetenskaplike notasie gebruik maak van eksponente, beveel ons sterk aan dat jy ook ons videos gaan kyk oor eksponente en die eksponentwette.

Please share this post...

Newsletter Updates

Subscribe to our newsletter for the newest math education videos and articles—no spam, just great content!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *