Afronding en Skatting

Wanneer ons afrond, skryf ons ‘n getal eenvoudiger as wat dit is, maar ons hou dit naby aan die oorspronklike waarde. Om dit te kan doen, moet jy ‘n goeie begrip hê van plekwaarde.

In die getal 2 398 643,0699 (twee miljoen, drie honderd agt-en-negentigduisend, ses honderd drie-en-veertig, komma nul ses nege nege) is die 3 langs die desimale getal in die kolom van die ene (E), die 4 is in die kolom van die tiene (T) as ons na links beweeg, die 6 is in die kolom van die honderde (H), die 8 in die kolom van die duisende (D), ensovoort. Aan die regterkant van die komma is die 0 in die kolom van die tiendes (t), die 6 indie kolom van die honderdstes (h), die eerste 9 in die kolom van die duisendstes (d), ensovoort.

Wanneer ons ‘n getal moet afrond na die naaste honderd byvoorbeeld, kyk na die syfer aan die regterkant van die afrondingsposisie (die honderde is die afrondingsposisie in hierdie voorbeeld). Nou, die 4 is aan die regterkant van die afrondingsposisie. Pas die reël toe: as die syfer aan die regterkant van die afrondingsposisie ‘n 0; 1; 2; 3; of 4 is, sal die waarde van die afrondingsposisie nie verander nie. Maar wat gebeur met die syfers aan die regterkant van die afrondingsposisie? Hulle word almal nulle. In die geval waar die syfer aan die regterkant van die afrondingsposisie ‘n 5; 6; 7; 8; of 9 is, sal die syfer in die afrondingsposisie met een toeneem (vermeerder) wanneer dit afgerond word. En weereens, wat gebeur met die syfers aan die regterkant van die afrondingsposisie? Hulle sal almal nulle word. Wees versigtig wanneer jy ‘n getal moet afrond tot ‘n sekere desimale plek, dan moet jy nie die syfers aan die regterkant van die afrondingsposisie na nulle verander nie – jy sal hulle nie eens skryf nie.

Wanneer ons skat, moet die eerste syfer nie-nul wees terwyl al die ander syfers in die verskillende plekwaardes nulle moet word.

Please share this post...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *