Wat is Breuke?

Aangesien menige jong kinders en selfs volwassenes sukkel om breuke te verstaan, spreek hierdie video die basiese begrip van breuke aan. Op ‘n praktiese manier met behulp van ‘n sjokolade word daar verduidelik wat die verskil tussen een vierde (kwart) en een half is en sal jy besef dat een halwe groter is as een kwart. Jy sal ook ‘n beter begrip hê van wat die teller en die noemer impliseer. Al is die getal 4 in die noemer groter as die ander breuk se noemer van 2, mag jy nie basiese reëls van telgetalle toepas nie. ‘n Kwart dui aan dat jy ‘n stuk van die sjokolade kan eet wat in vier gelyke stukke verdeel is, terwyl ‘n halwe aandui dat jy ‘n stuk sjokolade kan eet van ‘n soortgelyke sjokolade wat in twee gelyke dele verdeel is. Dus, as jy die kwart eet, eet jy in vergelyking met die half, ‘n kleiner stukkie sjokolade – met ander woorde, ‘n kwart is kleiner as ‘n half. Daar is drie basiese tipes gewone breuke, naamlik, egte breuke, onegte breuke en gemengde getalle. Hierdie video, “Wat is Breuke?”, wys jou hoe om onegte breuke te herlei (om te skakel) na gemengde getalle en vice versa.

Please share this post...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *