Omskakeling van Repeterende Desimale Getalle na Gewone Breuke

Soos daar verduidelik is in die video oor “Die Getallestelsel”, bestaan rasionale getalle uit breuke en repeterende desimale getalle. In hierdie video sal jy sien hoe om repeterende desimale getalle na gewone breuke om te skakel deur sekere stappe te volg.

As ons kyk na die repeterende getal 0,333…, is stap 1 om die repeterende desimale getal gelyk te stel aan x. Dus, x = 0,333… Dan, in stap 2, moet jy beide kante van die eerste vergelyking (soos in stap 1) met 10 vermenigvuldig, aangesien daar slegs een repeterende syfer is. So, dit sal 10x = 3,333… wees.

In die geval waar jy twee repeterende syfers het, moet jy elke kant met 100 vermenigvuldig, of jy moet elke kant met 1000 vermenigvuldig as daar drie repeterende syfers is. Die doel is om een repeterende patroon aan die linkerkant van die komma te kry.

Nou, in stap 3, moet jy die verskil tussen die twee vergelykings kry. Jy kan sê: 10x – x = 3,333… – 0,333…. Dit word dan 9x = 3, aangesien die repeterende deel wegval. Dan, om x op te los, sal die antwoord 3/9 wees en dit is gelyk aan 1/3. Nou weet jy hoe om repeterende desimale getalle na gewone breuke om te skakel.

Please share this post...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *