Wat is Persentasies

Om persentasies te verstaan moet jy dink aan “per sent”. Die “per” beteken “uit” en die “sent” verwys na eenhonderd. So, “persentasie” beteken uit ‘n honderd uit. Persentasies kan geskryf word as gewone breuke. Die voorbeeld 35%, kan ons skryf as 35 uit 100 en wanneer ons die breuk vereenvoudig word dit 7 uit 20. Gewone breuke kan egter ook geskryf word as persentasies. Hoe doen ons dit? Wanneer ons 2 uit 5 het, moet ons die noemer na 100 verander deur dit met ‘n 20 te maal. Moet egter nie vergeet om die teller, 2, ook met 20 te vermenigvuldig nie, anders werk jy nie meer met ekwivalente breuke nie. Nou sal jy 40 uit 100 hê en dit kan jy skryf as 40%.

Please share this post...

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *