Tag Telgetalle

Bewerkings met telgetalle

Bewerkings met Telgetalle

Wanneer ons bewerkings met telgetalle doen, is dit belangrik om te weet dat nul die identiteitselement van optelling is, terwyl 1 die identiteitselement van vermenigvuldiging is. Wat beteken dit? Wanneer ons ‘n nul tel by enige getal, behou die getal…

Getallestelsel

Die Getallestelsel

Die reële getalstelsel bestaan uit rasionale en irrasionale getalle, en word in hierdie video verduidelik. Rasionale getalle bestaan uit verskeie getalreekse. Eerstens kry ons natuurlike getalle. Natuurlike getalle begin by 1 en ons kan dit skryf as N = {1;…